Verbetering van de geluidsisolatie

Omdat de meetresultaten aantonen dat in de meeste gevallen de geluidsisolatie tussen de bewonerskamers onderling voldoet, werd bij het verminderen van de geluidsvoortplanting naar de bewonerskamers gefocust op akoestische interventies die de geluidsvoortplanting van de woonkamer en de gang naar de bewonerskamers beperken.

Allereerst werden twee interventies uitgevoerd die rechtstreeks het geluidisolatieprobleem, afkomstig van akoestische lekken via de deuren, verbeteren. In Sint-Vincentius werden akoestische gordijnen van ShowTeX geïnstalleerd bij de ingang van de bewonerskamer, waardoor een kleine voorkamer werd gecreëerd als extra buffer tussen de gang en de kamer van de bewoner. Installatie van dit gordijn verbeterde de DnT,w-waarde met 11dB. In Leiehome werd een groot ventilatierooster in de deur van een bewonerskamer vervangen door een akoestische ventilatierooster door Dox-Acoustics en absorberende wandpanelen (Gyproc) werden geïnstalleerd in de gang naar de ingang van de kamer, wat een extra 5dB toename van de DnT,w-waarde tussen gang en kamer opleverde.

Akoestisch gordijn (ShowTex) aan de ingang van een bewonerskamer (Sint-Vincentius - Meulebeke)

Absorberende wand- en plafondpanelen (DOX Acoustics) in een gang (Sint-Jozef - Lier).
Akoestisch ventilatierooster (DOX Acoustics) en absorberende wandpanelen (Gyproc) aan een bewonerskamer (Leiehome - Drongen). Absorberende wandpanelen (Triplaco) in een gang (Sporenpark - Beringen).

In tweede instantie werden maatregelen genomen om de verspreiding van geluid afkomstig van de gang en leefruimte via de gang naar de bewonerskamers te reduceren. In een 12m-lange gang in Sint-Jozef werden absorberende panelen op de muren (2m² in totaal) en plafond (4 panelen, voor 2,88m² in totaal) geïnstalleerd (Dox-Acoustics). Naast een positieve invloed op de nagalmtijd, zorgden deze panelen ook voor een extra reductie tussen 2 à 3dB(A) in het behandelde gedeelte van de gang. Onderstaande figuur toont het verloop van het geluidsniveau in de gang, vóór en na de interventie.
In Sporenpark werden 5 absorberende wandpanelen van Triplaco geïnstalleerd (28,15m² in totaal) in een 26,5m-lange gang, enerzijds om de nagalmtijd in de gang te verbeteren, anderzijds om de geluidsvoortplanting van de ene leefruimte naar de andere leefruimte aan het andere uiteinde van de gang te reduceren. Naast een verbetering in nagalmtijd, werd een extra vermindering van 3dB(A) voor het geluidsdrukniveau bereikt voor geluiden die zich van het ene uiteinde naar het andere uiteinde van de gang voortplanten. Onderstaande figuur illustreert het verloop van het geluidsdrukniveau in de gang voor een bron in de eetruimte, vóór en na de interventie.

Verloop van het geluidsdrukniveau in een gang in Sint-Jozef (Lier), waarbij een bron geplaatst is aan het einde van de gang, vóór (rood) en na (zwart) de akoestische interventie. Verloop van het geluidsdrukniveau in een gang in Sporenpark (Beringen), waarbij een bron geplaatst is aan het ene uiteinde van de gang (eetruimte), vóór (rood) en na (zwart) de akoestische interventie.

In laatste instantie werden ook verschillende interventies gedaan in de leefruimten zelf om de geluidsgeneratie en voortplanting naar de bewonerskamers te verminderen. Een ingrijpendere renovatie van een bestaande leefruimte in Veilige Have werd uitgevoerd. Als illustratie hoe contactgeluid te verminderen, werd hier een akoestisch zwevende vloer geïnstalleerd in de leefruimte die uitgeeft op een gang. Deze vloer werd bovenop de bestaande vloer geplaatst, met een akoestisch ontkoppelende tussenlaag. Door deze interventie kon een vermindering van het gestandaardiseerd contactgeluidsniveau met 12dB gehaald worden. In dezelfde leefruimte werd eveneens een verlaagd plafond met absorberende eigenschappen geïnstalleerd (Gyproc). Zoals te verwachten, heeft deze laatste interventie echter voornamelijk effect op de nagalmtijd. In dit geval werd weinig effect op de luchtgeluidsisolatie gemeten.

Installatie van een zwevende vloer en absorberend plafond (Gyproc) in een leefruimte (Veilige Have - Aalter).