Soundscape kwaliteit

Vanuit het belang van soundscapes in WZC's werd een studie gemaakt van de soundscapes zoals die zich voordoen in deze typische context. De belangrijkste ruimte hierbij is de leefruimte, waar veelvuldige interactie tussen bewoners onderling en tussen bewoners en zorgpersoneel zich voordoet.

Om dit te bestuderen werden metingen van de aanwezige geluidsniveaus uitgevoerd enerzijds en anderzijds observaties om het karakter van de soundscape te bepalen [4.54.6].