AcustiCare 2.0

Tijdens AcustiCare 1.0 hebben we baanbrekend werk verricht met soundscapes om gedragsproblemen van rusthuisbewoners met dementie te verminderen. Deze gedragsproblemen staan bekend als Behavioral and Psychologic Symptoms of Dementia (BPSD) en treffen ruim 80% van de personen met dementie. Dit gedrag heeft een grote impact op de levenskwaliteit van de bewoners en hun omgeving, maar ook op het welzijn van de medewerkers. Meestal worden deze problemen toegeschreven aan de ziekte zelf, maar ook de omgeving kan een bepalende rol spelen in het ontstaan, behouden of verergeren ervan.

In de afgelopen jaren hebben we ontdekt dat de geluidsomgeving een negatieve invloed kan hebben, maar ook dat we bewust een goede geluidsomgeving kunnen creëren ten voordele van de persoon met dementie en de medewerkers, waarbij het mogelijk is de stemming van de persoon te beïnvloeden en het veiligheidsgevoel te verhogen. Door gebruik te maken van een proces met verschillende co-creatie sessies konden we zo een compositie van 'geschikte' geluiden gedurende een dag maken. De timing voor deze compositie moest echter worden aangepast aan het dagelijkse activiteitenpatroon in het woonzorgcentrum.

Omdat deze technologie zeer succesvol was, willen we in AcustiCare 2.0 een nieuwe familie van soundscape-spelers ontwikkelen die toelaten op een semi-geautomatiseerde wijze een gepersonaliseerde geluidsomgeving te creëren, die de personen met dementie helpen zich te oriënteren in de tijd en zich goed te voelen.

Aangezien de beoordeling van de technologie door het zorgpersoneel hierbij essentieel is, zullen we aan de hand van living labs bij verschillende WZC's onderzoeken hoe dit in de praktijk kan werken en of we, naast het creëren van een positief stimulerende geluidsomgeving, ook effectief de werklast voor het verzorgend personeel kunnen verlichten.

In de loop van februari – maart 2021 starten de living labs in dit project op in verschillende WZC verspreid over Vlaanderen: