WZC Leiehome (vzw Sint Regina’s Godshuis) Drongen

Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgings-mogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat. Warme Zorg is onze kernwaarde: we creëren samen een thuis waar we elke persoon erkennen. Vanuit onze christelijke wortels willen wij elkeen in ons huis uitdagen, motiveren en kracht geven om die warme zorg vorm te geven. We doen dit met respect voor diversiteit.
We zetten ons voortdurend in om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren en een woon-, leef- en zorgcultuur te realiseren waarin comfort(zorg) een centrale plaats inneemt.
In WZC Leiehome hebben we reeds lang een sterke focus op niet-medicamenteuze benadering van moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie. Deelname aan het AcustiCare project was voor ons evident. We wilden graag het belang en invloed van geluid nader bekijken.